İSTİFLEME HİZMETLERİ | DERTAŞ

İSTİFLEME HİZMETLERİ

İstifleme Hizmetleri


İstifleme işi dikkat ve özen isteyen oldukça hassas bir iştir. Bu işe uygun araçlar ve ekipmanlar temin edildikten sonra kişisel yetenekler büyük önem arz eder. Çünkü istifleme, belirli bir malzemenin üst üste veya belirli bir alana düzenli olarak yerleştirilmesidir. En iyi şekilde depolamayı sağlamak içinse dikkatli bir şekilde yerleştirme yapılması gerekir.


İstifleme Nerelerde Gereklidir?


İstifleme işi deposu olan hemen her yerde gereklidir denilebilir. Ancak temel olarak ticari alanlarda, farikalarda, üretim tesislerinde, depolama alanlarında gereklidir. İstiflemede temel amaç yer tasarrufunu sağlamak olsa da tek amaç bu değildir. Ürünün uzun süre niteliğine uygun şekilde, bozulmadan, kırılmadan, dağılmadan saklanması doğru şekilde istiflenmesi ile yakından alakalıdır.


İstifleme Gereçleri


Elleçleme de denilen istifleme esnasında doğru araç kullanımı da düzgün iş için gereklidir. Örnekle açıklamak gerekirse kuru yüklerden olan tahta ürünler depolara forkliftler ile yüklenebilirken, tahıllar silolara loaderlar ile istiflenmelidir. Firmamızın onlarca yıllık deneyimini nazara aldığınızda sizin için doğru tercihi yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Ayrıca istifleme için gerekli olan bu tip araçlar da firmamızın ekipmanları içerisinde yer almaktadır.


Ürünün Mahiyetinin Korunması


Doğru yöntemin, teknolojik ekipmanlar ve dikkatli iş gücü ile birleşmesi neticesinde profesyonel bir istifleme sağlanacaktır. Böylece istifleme esnasında oluşabilecek hasarlar bertaraf edildiği gibi, ürünün uzun süre aynı şekilde muhafaza edilmesinde de hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Kaliteli hızlı, uzun ömürlü, sağlam ve teknolojik bir elleçleme için firmamızın hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.


Profesyonel Hizmet


Dertaş gösterdiği tüm faaliyetler ve yaptığı hizmetlerde profesyonel iş tanımı ile hareket etmektedir. Bu sayede müşteri memnuniyeti sağlanarak, uzun yıllar birlikte çalışma ortamı hazırlanmaktadır. Ayrıca teknolojik donanımlardan yararlanılması ve işin kurallarına sadık kalınması sayesinde hızlı ve güvenilir hizmet sunulmaktadır.

İş güvenliği açısından zorunlu ve gerekli tüm tedbirlerin alınarak işe başlanması sayesinde iş kazası gibi olayları önüne set çekilmektedir. Firmamız tarafından verilen tüm hizmetlerde emek ve teknoloji işbirliğinin farkında olarak hizmet sunulmakta ve işler oldukça kolaylaştırılmaktadır. Firmamız bünyesindeki tüm ekipmanlar ve araçlar düzenli şekillerde kontrole tabi tutularak olası aksaklıkların da önüne geçilmektedir.